X
×

Charakter jako předpoklad úspěchu

23.10.2019 Brno

Můžeme si myslet, že nejvíce k úspěchu v životě potřebujeme dovednosti, znalosti a kontakty. Co ale přesahuje naše nadání a silné stránky a rozhoduje o úspěchu, je charakter. A tím není myšleno jen nelhat, nekrást, nepodvádět. Co tedy? Jaké aspekty dobrého charakteru vedou k úspěchu? Ať už ve škole, v podnikání, práci či rodině.