X
×

#Charakter - předpoklad úspěchu

15.10.2019 19:00 Hradec Králové
UHK, Hradecká 1227, budova A, učebna A3

Můžeme si myslet, že nejvíc k úspěchu v životě potřebujeme dovednosti, znalosti a kontakty. To, co ale přesahuje naše nadání a silné stránky a rozhoduje o úspěchu, je charakter. A tím není myšleno jen nelhat, nekrást, nepodvádět.

Co tedy? Jaké aspekty dobrého charakteru vedou k úspěchu? Ať už ve škole, v podnikání, práci či rodině.

Přednášející: Martin Kantor