X
×

#Charakter jako předpoklad úspěchu

23.10.2019 19:00 Brno
Studentský klub In-Life, Hlinky 50/128, tram. 1 mezi zastávkami Výstaviště vstup G2 a Lipová

Můžeme si myslet, že nejvíce k úspěchu v životě potřebujeme dovednosti, znalosti a kontakty. To, co ale přesahuje naše nadání a silné stránky a rozhoduje o úspěchu, je charakter. A tím není myšleno jen nelhat, nekrást, nepodvádět. Co tedy? Jaké aspekty dobrého charakteru vedou k úspěchu? Ať už ve škole, v podnikání, práci či rodině.

Přednášející: Rostislav Navrátil