X
×

#Úzkosť a depresia

26.11.2019 19:00 Bratislava
Átriaky N77, Staré Grunty, Mlynská Dolina. Za turniketmi doprava a hore, blok N je úplne hore, napravo od Venzy.

Úzkosti a depresie sa objavujú ako u mladých, tak u starších ľudí, a to najmä v obdobiach veľkých zmien (akou môže byť aj zmena prostedia a životného štýlu po začiatku štúdia na vysokej škole). Na Slovensku sa častejšie objavujú u žien. O čo viac, na Slovensku je o 10% častejší výskyt depresíí než je celoeurópsky priemer.

Keďže sú chvíle, keď sa potrebujeme vysporiadať s týmito zaťažujúcimi a negatívnymi emocionálnymi stavmi, na seminári osobnostného rozvoja pre vysokoškolských študentov psychologička Mgr. Dita Michálková predstaví problematiku úzkostí a depresie a bude prednášať o tom, ako im porozumieť, a ako v nich a z nich získať aj niečo dobré.

Mgr. Dita Michálková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, pracovala v psychologickej poradni a v súčasnosti sa venuje osobnostnému a duchovnému poradenstvu, mentoringu a prednášaniu v In-Life.

Přednášející: Dita Michálková

Mgr. Dita Michálková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, pracovala v psychologickej poradni a v súčasnosti sa venuje osobnostnému a duchovnému poradenstvu, mentoringu a prednášaniu v In-Life.